Caddy bay SSD

Caddy bay 12,5 và 9,5 đẻ hắn thêm hdd cho các loại laptop có ổ đĩa