Dung lượng và khả năng chịu tải của Pin
Dung lượng của pin (thường gọi là dòng của pin)

  Có một ví dụ: Một viên pin tiểu loại con thỏ (Dùng cho điều khiển) có điện áp là 1.5V. Cũng pin con thỏ mà loại pin đại (dùng cho đèn pin) cũng 1.5V. Cái khác nhau giữa hai loại pin này là kích thước. Đó chính là sự khác nhau về dung lượng mà thường được gọi là dòng của Pin. Dòng của Pin được đo bằng đơn vị miliampe giờ (mAh). Thí dụ pin có dung lượng 1000mAh tức là nó có thể cung cấp một dòng điện 1000mA (1A) cho thiết bị sử dụng trong một giờ. Chỉ số này giúp bạn so sánh khả năng cung cấp của các loại pin theo thời gian. Pin có mAh càng lớn càng có khả năng cung cấp trong một khoảng thời gian càng lâu. Trong kỹ thuật, chỉ số này nói lên nội trở của Pin, Pin có số mAh càng lớn, nội trở càng nhỏ. Pin có nội trở càng nhỏ thì khả năng chịu tải càng cao, tức là pin có thể cung cấp một dòng điện càng lớn. Điều này sẽ rất có ích thiết bị của bạn có tải nặng (thí dụ máy của bạn có nhiều motor và đèn flash, máy tính có tốc độ cao và màn hình lớn).