Tinhte.vn_Whatsapp_caliing.

Sau khi ra mắt tính năng gọi điện thoại Whatsapp Calling thông qua phiên bản cho Android vài tuần trước thì Whatsapp cũng mang tính năng lên phiên bản dành cho iOS trong hôm nay. Hiện tại bạn đã có thể cập nhật Whatsapp cho iOS để sẵn sàng cho tính năng gọi điện thông qua mạng dữ liệu WiFi, 3G...(VoIP). Cập nhật vậy thôi nhưng khi nào người dùng chính thức sử dụng được lại là một vấn đề khác, thông tin từ Whatsapp cho biết tính năng Whatsapp Calling sẽ được bổ sung dần dần trong vài tuần tới. Mình có thử dùng máy mình thì chưa có tính năng này, có bạn nào đã gọi điện được cho người khác chưa?

Tham khảo: iTunes